Notice: curl_setopt(): CURLOPT_SSL_VERIFYHOST no longer accepts the value 1, value 2 will be used instead in /home2/univdanubius/mediia/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 152

Notice: curl_setopt(): CURLOPT_SSL_VERIFYHOST no longer accepts the value 1, value 2 will be used instead in /home2/univdanubius/mediia/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 161

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6 “Educatie si competente”.

Despre Proiect

Metode Educationale pentru Dezvoltarea Invatamantului Inovativ Antreprenorial - M.E.D.I.I.A

 • Beneficiar Universitatea “Danubius” din Galați
 • Parteneri P1: Fundația Sătean
 • Numarul de identificare POCU/320/6/21-122859
 • Axa prioritara 6 - Educație si competențe
 • Obiectiv specific Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10
 • Titlu Metode Educaționale pentru Dezvoltarea Învățământului Inovativ Antreprenorial - M.E.D.I.I.A
 • Buget total 5.801.476,36 lei
 • Durata 30 de luni
 • Perioada februarie 2019 – august 2021

Obiectivul general

Parteneriatul își propune un proiect bazat pe nevoile inovării. Inovarea și sustenabilitatea sunt cele două principii pe baza cărora parteneriatul a dezvoltat obiectivele specifice și activitățile proiectului. Nevoia de inovare este, în primul rând, raportată la inovarea ca o necesitate în dezvoltarea companiilor. Pentru a atinge acest obiectiv general, parteneriatul își propune:
 1. Reviziuirea propriei oferte educaționale și creșterea atractivității și dimensiunii practice a ofertelor educaționale.
 2. Inovarea în cadrul abordării pieței muncii, susținând creativitatea și spiritul antreprenorial al studenților, prin realizarea unei metodologii și înființarea unei organizații care să sprijine proiectele de start up ale studenților.
 3. Inovarea în orientarea și gestionarea studenților pentru dezvoltarea carierei și a accesului pe piața muncii.

Obiective Specifice

 • OS 1 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituției de învațământ superior acreditată în ceea ce priveste conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne si flexibile;
 • OS 2 - Promovarea unor rețele și parteneriate strategice pentru dezvoltarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare, corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România;
 • OS 3 – Susținerea abordării interdisciplinare și dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator (învățare bazata pe proiecte reale): Inovarea și integrarea metodologiilor didactice de orientare/apropiere a studentului de piața muncii și nevoile de dezvoltare/inovare ale companiilor din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.
 • OS 4 - Îmbunătățirea educației oferite studenților și integrarea competențelor tehnice cu abilități/competențe transversale și cursuri pentru învățământul terțiar non-universitar tehnic organizat în cadrul instituției de învăţământ superior acreditat.
 • OS 5 – Activități de cooperare transnațională.
Grupul țintă este reprezentat de profesori și de studenți și din tineri din regiunea Sud-Est care au finalizat forma de învățământ secundar superior cu/ fără certificare (diplomă de bacalaureat) și care vor urma cursurile programului de studii terțiar non-universitar tehnic înființat în cadrul proiectului:
 • 310 studenți, dintre care netradiționali, din mediul rural, etinie romă, CES = 60 studenți înscriși în învățământul superior licență și masterat la Solicitant în Regiunea de Sud Est, dintre care minim 60 de studenți vor fi din categoriile netradițional, din mediul rural, de etnie romă.
 • 40 cursanți care beneficiază de sprijin pentru participarea la învățământul terțiar, dintre care 10 vor aparține categoriilor : netradiționali, mediul rural, etnie romă, CES.
 • 50 cadre didactice care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici, dintre care 40 din învățământul universitar terțiar și 10 din învățământul non-universitar organizat în cadrul instituției de învățământ superior acreditată.

Rezultate așteptate

 • 50 de cadre didactice selectate pentru participarea la cursurile de specializare profesională, din care 40 persoane din învățământul terțiar universitar și 10 persoane din învățământul terțiar non-universitar tehnic
 • 6 cursuri complementare dezvoltate (oferte educaționale cu un conținut inovator și componenta aplicativă pentru învățământul terțiar universitar)
 • 1 program de studii dezvoltat, adresat cursanților din cadrul colegiului tehnic universitar.
 • 350 de persoane (elevi/cursanți/studenți) din care 60 de persoane (elevi/cursanți/studenți) din învățământul terțiar universitar din zona rurală și 60 de persoane din învățământul terțiar universitar, netradiționali.
Cursuri
Meetings
Cursanti

Echipa Noastra

Meet the people that are going to take your business to the next level.
Carmen Sirbu
Carmen Sirbu

Manager Proiect

Dorina Puscasu
Dorina Puscasu

Asistent Manager Proiect

Oana Draganescu
Oana Draganescu

Expert comunicare

Contactati-ne

Si vom reveni catre dumneavoastra in cel mai scurt timp posibil!
Adresa
Bulevardul Galati, nr. 3 Galati, Romania
Relatii cu publicul
E-mail: proiectmediia@univ-danubius.ro Telefon: +40.372.361.251