Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6 “Educatie si competente”.

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

  • Axa prioritara: 6 – Educatie si competente
  • Obiectiv specific: Operatiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10
  • Titlu Proiect: Metode Educationale pentru Dezvoltarea Invatamantului Inovativ Antreprenorial – M.E.D.I.I.A
  • Axa prioritara: 6 – Educatie si competente

In cadrul proiectului MEDIIA, s-au desfasurat mai multe activitati de promovare a activitatilor si a beneficiilor in comunitati dezavantajate, rurale si comunitati vulnerabile.

Proiectul MEDIIA isi propune sa colecteze informatii relevante despre nevoia reala de invatamant universitar si tertiar non-universitar pentru membrii acestor tipuri de comunitati dezavantajate din punct de vedere socio-economic, pentru ca Universitatea Danubius, in calitate de Beneficiar al acestui proiect, sa poata dezvolta programe educationale care sa raspunda nevoilor de profesionalizare din aceste comunitati.

O echipa de experti, atat din partea Beneficiarului, Universitatea Danubius, cat si din partea Partenerului, Fundatia Satean, a organizat mai multe intalniri de lucru in localitatile Liesti, Munteni si Umbraresti. In fiecare dintre aceste vizite, s-au aplicat chestuinare din care sa poata reiesi nevoia de inalta calificare pentru membrii acestor comunitati.  De asemenea, in cadrul acestor intalniri de lucru cu reprezentantii comunitatilor, s-a realizat promovarea Colegiului Danubius, cu specializarea Cameraman-Fotoreporter.

Tot in cadrul roiectului MEDIIA, o alta activitate deosebit de importanta este organizarea seminariilor regionale, la care sunt invitate sa particie reprezentanti ai firmelor comerciale din zona respective, pentru a dezvolta, impreuna cu expertii proiectului MEDIIA, noi programe educationale adecvate pietei muncii.

In luna februarie, in cadrul subactivitatii 2.3., se va organiza la Onesti, cel de-al patrulea seminar regional. Evenimentul va avea loc pe data de 18 februarie si se va axa pe tematici legate de TEHNICI INOVATIVE DE PREDARE SI INVATARE PENTRU STUDENTII DIN INVATAMANTUL TERTIAR UNIVERSITAR SI NON-UNIVERSITAR.

Universitatea ,,Danubius’’ din Galați, în parteneriat cu Fundația Sătean, implementează, din data de 15 februarie 2019, proiectul Metode Educaționale pentru Dezvoltarea Învățământului Inovativ Antreprenorial – M.E.D.I.I.A, codul 122859, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 –Educaţie şi competenţe,  Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10. 

Obiectivul general

Parteneriatul își propune un proiect bazat pe nevoile inovării. 

Inovarea și sustenabilitatea sunt cele două principii pe baza cărora parteneriatul a dezvoltat obiectivele specifice și activitățile proiectului.

Nevoia de inovare este, în primul rând, raportată la inovarea ca o necesitate în dezvoltarea companiilor.

Pentru a atinge acest obiectiv general, parteneriatul își propune:

  1.  Reviziuirea propriei oferte educaționale și creșterea atractivității și dimensiunii practice a ofertelor educaționale
  2. Inovarea în cadrul abordării pieței muncii,  susținând creativitatea și spiritul antreprenorial al studenților, prin realizarea unei metodologii și înființarea unei organizații care să sprijine proiectele de start up ale studenților.
  3. Inovarea în orientarea și gestionarea studenților pentru dezvoltarea carierei și a accesului pe piața muncii.

Obiectivele specifice

OS 1 -Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituției de învațământ superior acreditată în ceea ce priveste conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne si flexibile;

OS 2 Promovarea unor rețele și parteneriate strategice pentru dezvoltarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare, corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România;

OS 3 –  Susținerea abordării interdisciplinare și dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator (învățare bazata pe proiecte reale): Inovarea și integrarea metodologiilor didactice de orientare/apropiere a studentului de piața muncii și nevoile de dezvoltare/inovare ale companiilor din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC şi SNCDI;

OS 4 – Îmbunătățirea educației oferite studenților și integrarea competențelor tehnice cu abilități/competențe transversale și cursuri pentru învățământul terțiar non-universitar tehnic organizat în cadrul instituției de învăţământ superior acreditat;

OS 5 – Activități de cooperare transnațională.

Grupul țintă este reprezentat de profesori și de studenți și din tineri din regiunea Sud-Est care au finalizat forma de învățământ secundar superior cu/ fără certificare (diplomă de bacalaureat) și care vor urma cursurile programului de studii terțiar non-universitar tehnic înființat în cadrul proiectului:

  • 310 studenți, dintre care netradiționali, din mediul rural, etinie romă, CES = 60 studenți înscriși în învățământul superior licență și masterat la Solicitant în Regiunea de Sud Est, dintre care minim 60 de studenți vor fi din categoriile netradițional, din mediul rural, de etnie romă. 
  • 40 cursanți care beneficiază de sprijin pentru participarea la învățământul terțiar, dintre care 10 vor aparține categoriilor : netradiționali, mediul rural, etnie romă, CES
  • 50 cadre didactice care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici, dintre care 40 din învățământul universitar terțiar și 10 din învățământul non-universitar organizat în cadrul instituției de învățământ superior acreditată.

Implementat de Universitatea “Danubius” din Galați, în parteneriat cu Fundația Sătean, proiectul Metode Educționale pentru Dezvoltarea Învățământului Inovativ Antreprenorial – M.E.D.I.I.A, POCU/320/6/21-122859, se va derula în perioada februarie 2019 – august 2021, și are o valoare totală de 5.801.476,36 lei și o valoare de cofinanțare UE de 5.742.528, 45 lei, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.