Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6 “Educatie si competente”.

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

  • Axa prioritara: 6 – Educatie si competente
  • Obiectiv specific: Operatiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10
  • Titlu Proiect: Metode Educationale pentru Dezvoltarea Invatamantului Inovativ Antreprenorial – M.E.D.I.I.A
  • Axa prioritara: 6 – Educatie si competente

In cadrul proiectului MEDIIA, in luna februarie, s-a desfasurat cel de-al patrulea SEMINAR REGIONAL, la care au participat reprezentanti ai proiectului MEDIIA, student ai Facultatii de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius si reprezentanti ai mediului de afaceri.

Acest eveniment a fost organizat la Centrul de Inscrieri din Onesti, incepand cu ora 16.00, in data de 18 februarie 2020.

SEMINARUL REGIONAL NR 4 – TEHNICI INOVATIVE DE PREDARE SI INVATARE PENTRU STUDENTII DIN INVATAMANTUL TERTIAR UNIVERSITAR SI NON-UNIVERSITAR, la care au participat reprezentanti ai proiectului MEDIIA (experti in invatamant tertiar universitar si non-universitar), dar si studenti ai Universitatii Danubius, care fac parte din grupul tinta al acestui proiect, precum si reprezentanti ai companiilor interesate de activitatile acestui proiect  a avut drept scop promovarea metodelor innovative de predare din cadrul Colegiului Danubius si dezvoltarea competentelor transversale pentru realizarea strategiei proiectelor companiilor din sectoarele cu potential ridicat, destinate grupului tinta.

In cadrul acestui seminar regional, s-au prezentat materiale despre Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale din cadrul Universitatii Danubius, dar, un accent deosebit s-a pus pe prezentarea oportunitatilor de invatare oferite in cadrul Colegiului Danubius, prin specializarea CAMERAMAN-FOTOREPORTER, pe care Colegiul o ofera, incepand cu anul scolar 2019-2020.

Expertii in invatamant tertiar din cadrul proiectului MEDIIA, Filip Stanciu (Decan al Facultatii de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius) si Stefan Gheorghe (Conferentiar universitar doctor la Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius), au prezentat informatii esentiale despre activitatea Colegiului Danubius, promovand specializarea CAMERAMAN-FOTOREPORTER si cursurile care se desfasoara in cadrul acestei specializari –  Tehnica foto, Tehnica video, Optica foto-cine-tv, Comunicare profesională în limba modernă, Arta imaginii, Arta fotografică. 

Inovarea și sustenabilitatea sunt cele două principii pe baza cărora parteneriatul a dezvoltat obiectivele specifice și activitățile proiectului.

Nevoia de inovare este, în primul rând, raportată la inovarea ca o necesitate în dezvoltarea companiilor. 

Universitatea ,,Danubius’’ din Galați, în parteneriat cu Fundația Sătean, implementează, din data de 15 februarie 2019, proiectul Metode Educaționale pentru Dezvoltarea Învățământului Inovativ Antreprenorial – M.E.D.I.I.A, codul 122859, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 –Educaţie şi competenţe,  Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10. 

Obiectivul general

Parteneriatul își propune un proiect bazat pe nevoile inovării. 

Inovarea și sustenabilitatea sunt cele două principii pe baza cărora parteneriatul a dezvoltat obiectivele specifice și activitățile proiectului.

Nevoia de inovare este, în primul rând, raportată la inovarea ca o necesitate în dezvoltarea companiilor. 

Pentru a atinge acest obiectiv general, parteneriatul își propune:

  1. Reviziuirea propriei oferte educaționale și creșterea atractivității și dimensiunii practice a ofertelor educaționale
  2. Inovarea în cadrul abordării pieței muncii,  susținând creativitatea și spiritul antreprenorial al studenților, prin realizarea unei metodologii și înființarea unei organizații care să sprijine proiectele de start up ale studenților.
  3. Inovarea în orientarea și gestionarea studenților pentru dezvoltarea carierei și a accesului pe piața muncii.

Obiectivele specifice

OS 1 -Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituției de învațământ superior acreditată în ceea ce priveste conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne si flexibile;

OS 2 Promovarea unor rețele și parteneriate strategice pentru dezvoltarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare, corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România;

OS 3 –  Susținerea abordării interdisciplinare și dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator (învățare bazata pe proiecte reale): Inovarea și integrarea metodologiilor didactice de orientare/apropiere a studentului de piața muncii și nevoile de dezvoltare/inovare ale companiilor din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC şi SNCDI;

OS 4 – Îmbunătățirea educației oferite studenților și integrarea competențelor tehnice cu abilități/competențe transversale și cursuri pentru învățământul terțiar non-universitar tehnic organizat în cadrul instituției de învăţământ superior acreditat;

OS 5 – Activități de cooperare transnațională. 

Grupul țintă este reprezentat de profesori și de studenți și din tineri din regiunea Sud-Est care au finalizat forma de învățământ secundar superior cu/ fără certificare (diplomă de bacalaureat) și care vor urma cursurile programului de studii terțiar non-universitar tehnic înființat în cadrul proiectului:

  • 310 studenți, dintre care netradiționali, din mediul rural, etinie romă, CES = 60 studenți înscriși în învățământul superior licență și masterat la Solicitant în Regiunea de Sud Est, dintre care minim 60 de studenți vor fi din categoriile netradițional, din mediul rural, de etnie romă. 
  • 40 cursanți care beneficiază de sprijin pentru participarea la învățământul terțiar, dintre care 10 vor aparține categoriilor : netradiționali, mediul rural, etnie romă, CES
  • 50 cadre didactice care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici, dintre care 40 din învățământul universitar terțiar și 10 din învățământul non-universitar organizat în cadrul instituției de învățământ superior acreditată.

Implementat de Universitatea “Danubius” din Galați, în parteneriat cu Fundația Sătean, proiectul Metode Educționale pentru Dezvoltarea Învățământului Inovativ Antreprenorial – M.E.D.I.I.A, POCU/320/6/21-122859, se va derula în perioada februarie 2019 – august 2021, și are o valoare totală de 5.801.476,36 lei și o valoare de cofinanțare UE de 5.742.528, 45 lei, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.