Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6 “Educatie si competente”.

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

 • Axa prioritara: 6 – Educatie si competente
 • Obiectiv specific: Operatiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10
 • Titlu Proiect: Metode Educationale pentru Dezvoltarea Invatamantului Inovativ Antreprenorial – M.E.D.I.I.A
 • Axa prioritara: 6 – Educatie si competente
 • Nr. contract finantare: POCU/320/6/21-122859

Subactiv. 2.1–Planificarea generala a comunicarii (metodologie, instrumente, tinta si obiective operative ale comunicarii) pentru a prezenta publicului elementele specifice ale proiectului, cu accent pe oportunit atile oferite şi principalele condiţii pentru a beneficia de acestea si la colectarea Grupului Tinta al proiectului: Studenti (ISCED 5-7),Cursanţi (ISCED 4), Personalul didactic si Personalul implicat în dezvoltarea de programe de studii)


Invitatie Masa de lucru 17 iunie 2020

Universitatea Danubius va invita in data de 17 iunie 2020, ora 16, online (site MEDIIA213 IF S2 19-20), sa participati  la Masa de lucru pentru exploatarea rezultatelor din proiectele anterioare şi planificarea noilor strategii și proiecte ce urmează a fi prezentate cu parteneriatul de proiect.

Masa de lucru este organizata sub coordonarea dr. Emanuel-Stefan Marinescu. La aceasta masa de lucru vor participa domnii Gheorghe Ștefan, Glod Antoneta, Lefter Aurel, Stanciu Filip, Giuseppe Empoli, Cociu Elena.

Aceasta masa de lucru are ca scop principal evidentierea modului de exploatare arezultatelor experientei proiectelor anterioare, planificarea noilor strategii si proiecte care urmeaza a fi discutate si analizate in cadrul parteneriatului de proiect.

Actiunile urmarite pot fi enumerate astfel:

 1. Prezentarea proiectelor si a rezultatelor
 2. Selectarea temelor de interes comun pentru participarea si prezentarea de noi proiecte Erasmus+ si a parteneriatelor

Intocmit,
Liviu Marinescu, Expert comunicare, identificare, informare, selectare și relații publice pentru identificarea și selecția Grupului Țintă

Oana Draganescu, Expert comunicare, identificare, informare, selectare și relații publice pentru identificarea și selecția Grupului Țintă


Finalizare curs fundraising Iunie 2020

În luna mai a anului 2020, în cadrul Proiectului MEDIIA, in cadrul activităților desfășurate în beneficiul grupului țintă a fost finalizat cu succes un curs de 28 de ore de predare destinat unei campanii eficiente de strângere de fonduri.

Astfel de activități reprezintă unul dintre rezultatele proiectului, în beneficiul cursanților care au participat la o serie de prelegeri de curs organizate de experți din cadrul proiectului.

Cursul a fost destinat celor care doresc să întreprindă pentru prima dată un proiect de afaceri si sunt interesati in obținerea de capital pentru a demara proiectul și a-l face să crească cât mai repede posibil pentru a învinge competiția. Nu este un secret ca obținerea unui capital suficient pentru a putea demara o afacere reprezintă un proces bine definit, laborios, care implică o serie de etape ce trebuie parcurse consecutiv. Participanții la acest modul de instruire au dobândit o viziune completă nu numai asupra acestui proces, ci și asupra instrumentelor necesare pentru a-l gestiona cu succes.

Succesul depinde, în mod implicit, de capacitatea fiecaruia de acționa la momentul potrivit, de a se adresa interlocutorului potrivit, urmând un plan precis adaptat realității, în uzanta celor mai bune practici internaționale.

Scopul cursului a fost acela de a sprijini antreprenorii în formare, cu o experiență redusă în managementul demarării unei afaceri, să abordeze aceste probleme, oferind, alături de conceptele de bază, o serie de instrumente utile în:

 • analizarea necesității unei posibile finantari;
 • adaptarea cererii de finanțare la stadiul de dezvoltare al firmei;
 • înțelegerea consecintelor economice și financiare ale deciziilor de acceptare a investițiilor propuse;
 • evaluarea riscurilor implicate de acceptarea posibilelor investiții;
 • înțelegerea diferitelor perspective ale posibililor investitori.

Cursul a oferit participantilor cunoștințe despre structura și criteriile de bază ale proiectării și implementării unei campanii eficiente de strângere de fonduri si a raspuns la o serie de intrebari, precum:

 • Ce structură și ce conținut trebuie să aibă solicitarea mea de investiții?
 • Cum trebuie să arate și cui trebuie prezentată o propunere de investiții?
 • Care va fi omologul meu în primirea investiției?
 • Cum este structurată decizia de a acceptare sau respingere a unei posibile investiții?
 • Care sunt informațiile interesante pentru potențialii creditorii?
 • Care sunt valorile care îi interesează pe creditorii?
 • Cum trebuie elaborată o strategie de investiții?
 • Cum se evalueaza o potential investiție?

Cursul de fundraising a fost tinut de dna. Cristina Panara expert inovare si
competitivitate IMM. Cursul a fost un succes si a reprezentat o proba definitorie pentru proiectul MEDIIA, in evidentierea modului de elaborare, implementare si coordonare a ofertei de formare in dezvoltarea competentelor antreprenoriale si de management pentru inovatie si dezvoltare. Au fost atinse toate nevoile legate de descrierea si intelegerea regulilor si metodologiilor cu caracter general in desfasurarea activitatilor de strangere de fonduri si au fost vizate atat competentele generale, cat si cele specifice domeniului.

Cursul a vizat strangerea de fonduri ca proces permanent si implicit, beneficiile utilizarii email marketing-ului.

Intocmit,
Liviu Marinescu, Expert comunicare, identificare, informare, selectare și relații publice pentru identificarea și selecția Grupului Țintă

Oana Draganescu, Expert comunicare, identificare, informare, selectare și relații publice pentru identificarea și selecția Grupului Țintă