Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6 “Educatie si competente”.

SEMINAR REGIONAL CONSTANTA
Sectoarele strategice, potențialul de dezvoltare si creșterea durabilă

In cadrul proiectului MEDIIA, s-a desfasurat SEMINARUL REGIONAL – SECTOARELE STRATEGICE, POTENTIALUL DE DEZVOLTARE SI CRESTERE DURABILA – la Constanta, in cadrul Camerei de Comert Industrie Navigatie si Agricultura. La acest eveniment au participat expertii MEDIIA care implementeaza Activitatea 2.3., care urmareste  sensibilizarea /constientizarea companiilor din sectoarele cu potential ridicat de dezvoltare pentru a-si coordona nevoile profesionale cu Universitatile. Acest tip de comunicare este esential pentru atragerea/apropierea companiilor si inceperea unei colaborari reale pe mai multe fronturi.

In cadrul evenimentului, au participat mai multi reprezentanti ai mediului de afaceri din Constanta si au fost dezbatute teme de interes pentru dezvoltarea si cresterea durabila, ca sectoare strategice la nivel national si European. Aceste tematici sunt de actualitate pentru mediul de business, avand in vedere faptul ca sunt incluse in Strategia Naøionalã pentru DEZVOLTAREA DURABILÃ a României 2030 – Strategia nationala pentru dezvoltarea durabila a Romaniei

LABORATOR DE BENCHMARKING
23 martie, ora 16.00-20.00
Ce este benchmarkingul?
Benchmarking-ul reprezintă un proces structurat pentru compararea practicilor de lucru ale organizației cu practici similare identificate în alte organizații și implementarea celor mai bune idei în procesele proprii.
Laboratorul se adreseaza studentilor din grupul tinta al proiectului MEDIIA si este coordonat de dl Bonfigli Floriano in limba italiana, traducerea fiind asigurata sincron de dl Kaszoni. In cadrul laboratorului, prezinta materiale d-na Panara Cristina si dl tutore Kaszoni Adrian.

#PROBLEM SOLVING SI DEZVOLTAREA COMPETENTELOR ANALITICE – CURS PREDAT ÎN CADRUL PROIECTULUI M.E.D.I.I.A.-

Capacitățile analitice se referă la abilitatea de a colecta și analiza informații, de a rezolva probleme și de a lua decizii. Capacitățile analitice ar putea părea tehnice, dar folosim aceste abilități în munca de zi cu zi atunci când descoperim modele sau observăm și interpretăm date, integrăm noi informații, teoretizăm și luăm decizii pe baza mai multor factori și opțiuni disponibile. Cursul intitulat Problem Solving si dezvoltarea competentelor analitice îşi propune să prezinte modul în care funcţionează gândirea analitică și descrie progresiv paşii necesari pentru a putea stăpâni cu eficacitate procesul de rezolvare a problemelor. Insusirea metodologiilor specifice de abordare a rezolvarii problemelor, orientate pe analiza sistematică a acestora reprezintă un element cheie al problematicii abordate.

Ce înseamnă REZOLVAREA DE PROBLEME?
Ce NU reprezintă REZOLVAREA DE PROBLEME?
Ce este sau ar trebui să fie DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ANALITICE?

Sunt doar câteva din întrebarile la care își propune să răspundă acest curs.
Lector in cadrul cursului – LECT. UNIV. DR. MARIN DRĂMNESCU

 • Psiholog Autonom, cu drept de liberă practică;
 • Consiliere psihologică; Detensionare, echilibrare, şi optimizare emoţională;
 • Atestat ca practician Programare Neuro-Lingvistică, (NLP) cu specializarea:Modificarea impresiilor umane subiective;
 • Psiholog Autonom, cu drept de liberă practică;
 • Membru al Asociaţiei Balcanice de Pedagogie / Balkan Society for Pedagogy;
 • Membru fondator al Asociației Academia Pedagogilor din România;
 • Membru în Colegiul Psihologilor din România.

DOCTOR ÎN ȘTIINȚE ALE EDUCAŢIEI
DISCIPLINE FUNDAMENTALE:

 • Teoria și metodologia instruirii, curriculumului şi evaluării;
 • Consiliere și orientare școlară, Psihologia educației;
 • Fundamentele psihologiei, Fundamentele pedagogiei;
 • Psihologie organizaţională şi a resurselor umane.

DOCTOR ÎN ȘTIINȚE ALE EDUCAŢIEI
DISCIPLINE FUNDAMENTALE:

 • Elite şi modernizare;
 • Mediul asociativ şi politicile publice ale egalităţii;
 • Politicile europene şi conceptul de gender mainstreaming.

NEWSLETTER
Curs editare și utilizare a aplicațiilor IT pentru prezentarea de idei/proiecte/rapoarte

In cadrul proiectului Metode Educationale pentru Dezvoltarea Invatamantului Inovativ Antreprenorial – M.E.D.I.I.A POCU/320/6/21-122859, gestionat de Universitatea Danubius din Galati, va avea loc un curs cu titlul Editare și utilizare a aplicațiilor IT pentru prezentarea de idei/proiecte/rapoarte. Activitatea se va desfășura online, utilizand Platforma Danubius Online, primul curs fiind programat pe data de 22.04.2021.

Cursul va fi predat de domnul formator Lect.univ.dr.Gheorghe Panfiloiu și va avea o durată totală de 28 ore (12 ore componenta teoretică și 16 ore componenta practică) la care se adaugă un număr de 40 de ore în vederea pregătirii pentru un total de 68 ore, orele urmând a fi distribuite inegal pentru a permite desfășurarea cursului în condițiile impuse de actuala situație generate de SARS-COV2.

NEWSLETTER
Curs Tehnici de auto-orientare profesională și autoanaliză a nevoilor/competențelor

In cadrul proiectului Metode Educationale pentru Dezvoltarea Invatamantului Inovativ Antreprenorial – M.E.D.I.I.A POCU/320/6/21-122859, gestionat de Universitatea Danubius din Galati, va avea loc un curs cu titlul Tehnici de auto-orientare profesională și autoanaliză a nevoilor/competențelor. Activitatea se va desfășura online, utilizand Platforma Danubius Online, primul curs fiind programat pe data de 08.04.2021. Cursul va fi predat de domnul formator Conf.univ.dr.Filip Stanciu și va avea o durată totală de 28 ore.

Obiectivele cursului sunt de a îmbunătăți nivelului de competențe al studenților și cursanților, de a contribui la formarea continuă, dezvoltarea profesională a studenților și cursanților, precum și de a îmbunătăți nivelul de cunoștințe și de competențe în ce privește tehnici de auto-orientare profesională şi auto-analiză a nevoilor/competenţelor al studenților și cursanților din grupul țintă al proiectului. Ca atare, activitatea se focalizează pe dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini pentru a ajuta studenții să se familiarizeze cu elementele de bază în ce privește tehnici de auto-orientare profesională şi auto-analiză a nevoilor/competenţelor.